nyirvidek@nyvkk.hu 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. +36 42 507 238

Tréningek

Csapatmunka fejlesztése

Csapatmunka fejlesztése

Nyilvántartásba vételi szám: E-000795/2014/D007

A résztvevők megismerik a csoportlélektani alapfogalmakat, a csoportok fejlődésének fázisait, a csoportfolyamatokat, a gyakran előforduló csoportjelenségeket, a csoportban kialakuló szerepeket és a csoportokon belül kialakuló rangsort, továbbá a vezető szerepét a csoport működésében. Megismeri a saját szerepét a csoportmunkában. Jártasságot szerez a csoportban kialakuló konfliktusok, problémák kezelésében

KIKNEK AJÁNLJUK?

A program elvégzését életkori megkötöttség nélkül, legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezőknek ajánljuk, akik jellemzően valamely iskolai, munkahelyi, vagy egyéb közösség tagjai és a csapatmunka iránt érdeklődnek.

MIT KÍNÁL A TANFOLYAM?

A képzésben részt vevők átfogó képet nyernek a ?csapat? fogalmáról, fejlődési és működési törvényszerűségeiről, a csapat tagjainak egyedi jellemzőiről, a csoportban betöltött szerepéről. A közösségben zajló történések mélyebb megértésével képesek lesznek a csoportdinamikai erőket saját közösségük optimális működésének szolgálatába állítani.

Szükséges előismeretek: általános iskolai végzettség

A képzés óraszáma: 18 óra (6 óra elmélet + 12 óra gyakorlat)

Képzés hatékonyságának növelése

Képzés hatékonyságának növelése

Nyilvántartásba vételi szám: E-000795/2014/D025

A felnőttképzésben résztvevők képzési hatékonyságának növelése a tanulási technikák megismertetésével, a tanulási motiváció növelésével.

KIKNEK AJÁNLJUK?

Elsősorban alacsony iskolai végzettségű, legfeljebb befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalási korú (öregségi nyugdíjkorhatárt el nem ért) felnőtt személy, aki közfoglalkoztatási jogviszonyban áll és a képzésbe történő bevonásával a közfoglalkoztató egyetértett vagy munkaviszonyban áll

MIT KÍNÁL A KÉPZÉS?

A közfoglalkoztatásból való kivezetés támogatása, a képzés hatékonyságának javítása, mely az együttműködés és motiváció, a konfliktuskezelés, valamint a tanulási technikák területeinek fejlesztésére terjed ki.

Szükséges előismeretek: nincs

A képzés óraszáma: 16 óra elmélet

Kiégés-kezelés

Kiégés-kezelés

Nyilvántartásba vételi szám: E-000795/2014/D012

A résztvevők megismerik a kiégés lélektani alapfogalmait; képessé válnak azonosítani kiégés ismertetőjeleit, felismerni a kiégés előzményeit és keletkezésének különféle formáit saját életükben.

Megismerik a munkahelyi tartós stressz egyénre és a munkahelyi szervezetre gyakorolt hatásait. 

Betekintést nyernek a különböző kiégés elleni módszerekbe, és jártasságot szereznek a megelőzés szintjei esetében a szinteknek megfelelő kezelési lehetőségeiben.

Betekintést nyernek a különböző kiégés elleni módszerekbe; megismerik a kiégéssel szembeni sérülékenység, megküzdés szemléletét és gyakorlati lehetőségeit, az egészség megőrzésének módszereit, a társas támogatás és pszichológiai immunrendszer működését.

KIKNEK AJÁNLJUK?

A program elvégzését életkori megkötöttség nélkül, legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezőknek ajánljuk, jellemzően a kiégés megelőzésében érdekelt személyek, segítő foglalkozásúak (köztük pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő munkatársak, a szociális, egészségi vállalkozási szférában dolgozók) számára.

MIT KÍNÁL A KÉPZÉS?

A résztvevők megismerik a kiégés fogalmát, jelenségeit, beleértve pozitív és negatív aspektusait, a kiégés szakaszait. Átgondolják saját személyes és szakmai szerepeiket, tegyék tudatossá saját rizikó faktoraikat. Képesek lesznek személyes preferenciáik alapján azonosítani a stressz csökkentésnek lehetőségeit. Szemléletmódjukban nyitottabbá válnak, az interaktív és reflektív tanulás napi gyakorlatára motiváltakká válnak. Különböző technikákat ismernek meg, melyeket a hétköznapokban is tudnak majd alkalmazni. Személyes és interperszonális kompetenciáik bővülnek a hatékony megküzdés terén. Képessé válnak védőfaktorok azonosítására, amelyek segítenek, hogy testi-lelki egészségüket megőrizzék.

Felismerik, hogy szakmai személyiségük megismerése és fejlődése szakmai tudatosságot fokozhatja,

Szükséges előismeretek: legalább középfok 

A képzés óraszáma: 18 óra (6 óra elmélet + 12 óra gyakorlat)

Kommunikáció a segítő kapcsolatokban - Kommunikációs tréning

E-000795/2014/D004 Kommunikáció a segítő kapcsolatokban - Kommunikációs tréning

 
Képzési idő: 12 óra (4 óra elmélet, 8 óra gyakorlat)


A program moduljai:

1. Általános kommunikáció modul

2. Segítő kommunikáció modul

A program célcsoportja:

A program célcsoportjába olyan szakemberek tartoznak (pl: pedagógusok, szakoktatók, szociális munkások, gyermekjóléti szolgálatok dolgozói, rendőrségi körzeti megbízottak, áldozatvédelmi referensek, mediátorok, áldozatsegítők), akik munkájukat interperszonális közegben végzik, melynek során kapcsolatba kerülhetnek különböző élethelyzetből adódó krízisben lévőkkel is. Az emberekkel való együttműködés ? különösen, ha a másik fél valamilyen problémával küzd ? megköveteli a szakembertől a helyzetnek megfelelő kommunikációs stílus megválasztását és alkalmazását.

A képzés módszerei: 

- nyílt beszélgetési technika, elméleti képzés előadás

- egyéni és páros munka, készségfejlesztő gyakorlatok

- kiscsoportos és csoportos munka, strukturált helyzetgyakorlatok


Csoportlétszám:


Minimum: 8 fő

Maximum: 16 főKonfliktuskezelés és mediáció

E-000795/2014/D005 - Konfliktuskezelés és mediáció

Képzési idő: 12 óra (4 óra elmélet, 8 óra gyakorlat) - 2 nap

Bemeneti feltétel: 8. általános iskolai végzettség

A program moduljai:

1. Konfliktuskezelés modul

2. Mediációs és resztoratív technikák alapjai modul

A program célcsoportja:

A program célcsoportja olyan humán szakemberek (pl: pedagógusok, szakoktatók, szociális munkások, gyermekjóléti szolgálatok dolgozói, rendőrségi körzeti megbízottak, áldozatvédelmi referensek, mediátorok, áldozatsegítők) tartoznak, akik munkájuk sorám sértettekkel, súlyos problémákkal küzdőkkel kerülnek kapcsolatban, ezért szükséges konfliktuskezelési, proaktív képességeik fejlesztése, a napjainkban egyre inkább ismertté és elismertté váló alternítav konfliktuskezelési technikák (mediáció,resztoráció) megismerése, alkalmazása. Ezen képességek fejlesztése és ismeretek átadása valósul meg a progra során.

A képzés módszerei: 

- nyílt beszélgetési technika, elméleti képzés előadás

- egyéni és páros munka, készségfejlesztő gyakorlatok

- kiscsoportos és csoportos munka, strukturált helyzetgyakorlatok

Csoportlétszám:

Minimum: 8 fő

Maximum: 16 fő

 

Munkavállalás elősegítése

Munkavállalás elősegítése

Nyilvántartásba vételi szám: E-000795/2014/D024

A képzésben résztvevők alapismereteket szereznek a munkaerő-piac működéséről és az álláskeresés technikáiról, valamint fejleszthetik kommunikációs készségeiket miáltal nagyobb eséllyel létesíthetnek munkaviszonyt.

KIKNEK AJÁNLJUK?

Elsősorban alacsony iskolai végzettségű, legfeljebb befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalási korú (öregségi nyugdíjkorhatárt el nem ért) felnőtt személy, aki közfoglalkoztatási jogviszonyban áll és a képzésbe történő bevonásával a közfoglalkoztató egyetértett vagy munkaviszonyban áll.

MIT KÍNÁL A KÉPZÉS?

A képzésben résztvevők felkészítést kapnak a munkaerő-piacra való kijutáshoz.

Szükséges előismeretek: nincs

A képzés óraszáma: 24 óra elmélet

Stressz-kezelés

Stressz-kezelés

Nyilvántartásba vételi szám: E-000795/2014/D020

A résztvevők megismerik a stressz fogalmát, felismerik a stressz és a kiégés ismertetőjeleit, keletkezésének különféle formáit saját életükben. Megismerik a stressz emberi szervezetet befolyásoló hatását, fejlődési fázisait, a munkahelyi tartós stressz egyénre és a munkahelyi szervezetre gyakorolt hatásait. Megismerik az egészség megőrzésének módszereit, a társas támogatás és pszichológiai immunrendszer működését. Jártasságot szereznek a distressz szintjeinek felismerésében; megelőzésének és kezelésének lehetőségeit megismerik. Megismerik a stresszel szembeni sérülékenység fogalmát, a coping (megküzdés) módjait. Betekintést nyernek a különböző kiégés elleni módszerekbe, és jártasságot szereznek a megelőzés szintjei esetében a szinteknek megfelelő kezelési lehetőségekben. Képessé válnak saját pszichológiai immunrendszerük feltérképezésére; az egyéni és szociális megküzdési stratégiák használatára.

KIKNEK AJÁNLJUK?

A program elvégzését életkori megkötöttség nélkül, legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezőknek ajánljuk, akik elsősorban a stressz-kezelés iránt érdeklődnek, jellemzően segítő foglalkozásúak (köztük pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő munkatársak, a szociális, egészségi vállalkozási szférában dolgozók) számára.

MIT KÍNÁL A TANFOLYAM?

A résztvevők megismerik a stressz fogalmát, jelenségeit, működésbeli törvényszerűségeit, ezek mélyebb megértésével képesek lesznek saját élményük alapján azonosítani, és személyes lehetőségeiknek megfelelő stressz csökkentő viselkedési módokat megismerve alkalmazni. Szemléletmódjukban nyitottabbá, az interaktív és reflektív tanulás napi gyakorlatára motiváltakká válnak. Különböző technikákat ismernek meg, melyeket a hétköznapokban is tudnak majd alkalmazni. Személyes és interperszonális kompetenciáik bővülnek a hatékony megküzdés terén.

Képessé válnak védőfaktorok azonosítására, amelyek segítenek, hogy testi-lelki egészségüket megőrizzék. Felismerik, hogy szakmai személyiségük megismerése és fejlődése szakmai tudatosságot fokozhatja

 

Szükséges előismeretek: általános iskolai végzettség

A képzés óraszáma: 18 óra (6 óra elmélet + 12 óra gyakorlat)

Szervezetfejlesztés

Szervezetfejlesztés

Nyilvántartásba vételi szám: E-000795/2014/D021

 A résztvevők megismerik a gazdaságpszichológiai alapfogalmak közül a szervezetfejlesztés fogalomkörét, a szervezeti kultúra különböző típusait; a közös értékeken alapuló szervezet működésének jellemzőit, jártasságot szereznek felismerésükben.

Megismerik saját szerepüket a szervezeti kultúra kialakításában, változásában és a szervezetben kialakuló konfliktusok, problémák kezelésében. Megismerik a fejlesztés eredményességét befolyásoló alapvető tevékenységeket és képessé válnak alkalmazásukra.

KIKNEK AJÁNLJUK?

A program elvégzését életkori megkötöttség nélkül elsősorban közép- vagy felsővezetők részére ajánljuk, akik jellemzően valamely iskolai, munkahelyi, vagy egyéb közösség tagjai és a szervezetfejlesztés iránt érdeklődnek.

MIT KÍNÁL A TANFOLYAM?

A képzésben részt vevők átfogó elméleti és gyakorlati tudást nyernek szervezetfejlesztés fogalmáról, a szervezet működéséről, fejlesztésének lépéseiről, a munkatársak csapattá alakulásáról. A szervezetben zajló történések mélyebb megértésével képesek lesznek saját szervezeten belül megfogalmazni a fejlesztés céljait, és a tudatosan alkalmazott fejlesztő tevékenységeken keresztül a szervezet működését optimalizálni.

Szükséges előismeretek: legalább középfok

A képzés óraszáma: 18 óra (6 óra elmélet + 12 óra gyakorlat)

Változásmenedzsment

Változásmenedzsment

Nyilvántartásba vételi szám: E-000795/2014/D022

A résztvevők megismerik a szervezeten belüli változás alapfogalmait, a szervezetek fejlődésének fázisait. Megismerik a szervezet küldetéstudat és a jövőkép fogalmait; a változás szükségességének felismerése mellett saját szerepüket a szervezeti jövőkép kialakításában. Felismerik az elért változásokat és képessé válnak a következő változások előkészítésére, a folyamatos fejlesztésre

KIKNEK AJÁNLJUK?

A program elvégzését életkori megkötöttség nélkül, legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezőknek ajánljuk, akik jellemzően valamely iskolai, munkahelyi, vagy egyéb közösség tagjai (jellemzően közép- vagy felsővezetők) és a változásmenedzsment iránt érdeklődnek.

MIT KÍNÁL A TANFOLYAM?

A képzésben részt vevők átfogó képet nyernek a változásmenedzsment fogalmáról, egy adott szervezet alapvető működési mechanizmusáról. Elméleti és gyakorlati tudást kapnak a szervezeti hierarchia rendszeréről ahhoz, hogy saját munkaszervezetükön belül szervezzék, működtessék és ellenőrizzék a változásokat.

Szükséges előismeretek: legalább középfok

A képzés óraszáma: 18 óra (6 óra elmélet + 12 óra gyakorlat)

Vezetői készségek fejlesztése

Vezetői készségek fejlesztése

Nyilvántartásba vételi szám: E-000795/2014/D023

A résztvevő megismeri a gazdaságpszichológiai alapfogalmak közül a vezetői készségek fogalomkörét, illetve az önismeret tartalmát, módjait és lépéseit, valamint a vezetői hatékonysághoz elengedhetetlen érzelmi intelligencia fogalmát, célját és működését. Megismeri a hatékony motiváció jellemzőit, hatásmechanizmusát és jártasságot szerez felismerésében és alkalmazásában 

KIKNEK AJÁNLJUK?

A program elvégzését életkori megkötöttség nélkül, legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezőknek ajánljuk, akik jellemzően valamely iskolai, munkahelyi, vagy egyéb közösség tagjai és a vezetői készségek fejlesztése iránt érdeklődnek - elsősorban közép- vagy felső vezetők.

MIT KÍNÁL A KÉPZÉS?

A képzésben részt vevők átfogó elméleti és gyakorlati tudást nyernek a különböző vezetői készségekről, viselkedésmódokról és azok hatásairól tekintettel a szervezetre és a munkatársakra, valamint saját élményű gyakorlatokon keresztül hatékonyabbá teszik a motiváló hatású viselkedési és kommunikációs készségüket. Megismerkednek a szervezet, mint rendszer működésével, azon belül a vezetői feladatokkal.

Meggyőződnek a vezetői készségek fejleszthetőségéről és mikroklímás körülmények között, elfogadó légkörben, negatív hatás nélkül gyakorolják a vezetői készségeiket.

Szükséges előismeretek: legalább középfok

A képzés óraszáma: 18 óra (6 óra elmélet + 12 óra gyakorlat)