nyirvidek@nyvkk.hu 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. +36 42 507 238

 

A Társaság működését meghatározó főbb jogszabályok:

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (Fktv.)

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (Sztv.)

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.)

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata

Tájékoztató bejelentővédelmi rendszerről

Egyéb közérdekű információk

  • Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések adatai:

Szerződés típusa

(árubeszerzés/szolgáltatás/

építési beruházás)

Szerződés

tárgya

Szerződő fél neve, címe, adószáma Szerződés értéke (nettó, Ft) Szerződés időtartama
         

Megjegyzés: Az utóbbi öt évben 5 millió Ft-ot meghaladó, árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, koncesszióba adásra vonatkozó szerződést nem kötöttünk.

Közbeszerzések

2015. év          
           
Sorszám
Közbeszerzés tárgya
Nyertes ajánlattevő neve
Nyertes ajánlattevő címe
Ellenszolgáltatás összege
Szerződés időtartama
- Tárgyévben közbeszerzés nem volt. - - - -
           
           
2016. év          
           
Sorszám
Közbeszerzés tárgya
Nyertes ajánlattevő neve
Nyertes ajánlattevő címe
Ellenszolgáltatás összege
Szerződés időtartama
- Tárgyévben közbeszerzés nem volt. - - - -
           
2017. év          
           
Sorszám
Közbeszerzés tárgya
Nyertes ajánlattevő neve
Nyertes ajánlattevő címe
Ellenszolgáltatás összege
Szerződés időtartama
- Tárgyévben közbeszerzés nem volt. - - - -
           
2018. év          
           
Sorszám
Közbeszerzés tárgya
Nyertes ajánlattevő neve
Nyertes ajánlattevő címe
Ellenszolgáltatás összege
Szerződés időtartama
- Tárgyévben közbeszerzés nem volt. - - - -
           
2019. év          
           
Sorszám
Közbeszerzés tárgya
Nyertes ajánlattevő neve
Nyertes ajánlattevő címe
Ellenszolgáltatás összege
Szerződés időtartama
- Tárgyévben közbeszerzés nem volt. - - - -
           
2020. év          
           
Sorszám 
Közbeszerzés tárgya
Nyertes ajánlattevő neve
Nyertes ajánlattevő címe
Ellenszolgáltatás összege
Szerződés időtartama
- Tárgyévben közbeszerzés nem volt. - - - -
           
         
2021. évi Közbeszerzési terv          
Sorszám 
Közbeszerzés tárgya
Nyertes ajánlattevő neve
Nyertes ajánlattevő címe
Ellenszolgáltatás összege
Szerződés időtartama
- Tárgyévben közbeszerzést nem tervezünk. - - - -
  • 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bek. szerinti közzététel

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2022. január 1-től
Vezető tisztségviselő  
neve: Kőhegyi Edit
tisztsége: ügyvezető
jogviszony: munkaviszony
munkabér: 540 000 Ft/hó
egyéb pótlékok: -
megbízatás ideje: 2016.08.01 -
Végkielégítés:  Munka tv. szerint
Felmondás időtartama: Munka tv. szerint
Vezető beosztású alkalmazottak:  
neve: Kovácsné Kulcsár Mónika
beosztás: pénzügyi vezető
megbízási díj: 200 000 Ft/hó
egyéb pótlékok: -
Megbízatás ideje: 2022.01.01. -
   
Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2021. január 1-től
Vezető tisztségviselő  
neve: Kőhegyi Edit
tisztsége: ügyvezető
jogviszony: munkaviszony
munkabér: 650 000 Ft/hó
egyéb pótlékok: -
megbízatás ideje: 2016.08.01 -
Végkielégítés:  Munka tv. szerint
Felmondás időtartama: Munka tv. szerint
   
Vezető beosztású alkalmazottak:  
neve: Kutykó Róbert
beosztás: pénzügyi vezető
személyi alapbére: 540 000 Ft/hó
egyéb pótlékok: -
Prémium maximális mértéke Személyi alapbér 20%-a
Megbízatás ideje: 2005.06.01 -
Heti munkaidő: 40 óra
Végkielégítés:  Munka tv. szerint
Felmondás időtartama: 90 nap
   
   
a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása  
   
Felügyelő Bizottság elnöke
neve: Balogh Imre
megbízatás ideje: 2019.06.01 - 2022.06.30
megbízási díja: 36 850 Ft/hó
egyéb járandóságok: -
jogviszony megszűnése
esetén járó pénzbeli juttatások:
-
   
neve: Szatmári Csaba
megbízatás ideje: 2019.06.01 - 2022.06.30
megbízási díja: 33 000 Ft/hó
egyéb járandóságok: -
jogviszony megszűnése
esetén járó pénzbeli juttatások:
-
   
neve: Szabó Zoltán
megbízatás ideje: 2019.06.01 - 2022.06.30
megbízási díja: 33 000 Ft/hó
egyéb járandóságok: -
jogviszony megszűnése
esetén járó pénzbeli juttatások:

-

 

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2019. január 1-től
   
Vezető tisztségviselő  
neve: Kőhegyi Edit
tisztsége: ügyvezető
jogviszony: munkaviszony
munkabér: 540 000 Ft/hó
egyéb pótlékok: -
megbízatás ideje: 2016.08.01 -
Végkielégítés:  Munka tv. szerint
Felmondás időtartama: Munka tv. szerint
   
Vezető beosztású alkalmazottak:  
   
neve: Kutykó Róbert
beosztás: pénzügyi vezető
személyi alapbére: 425 000 Ft/hó
egyéb pótlékok: -
Prémium maximális mértéke Személyi alapbér 20%-a
Megbízatás ideje: 2005.06.01 -
Heti munkaidő: 40 óra
Végkielégítés:  Munka tv. szerint
Felmondás időtartama: 90 nap
   
   
a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása  
   
Felügyelő Bizottság elnöke
neve: Balogh Imre
megbízatás ideje: 2016.06.01 - 2019.06.30
megbízási díja: 36 850 Ft/hó
egyéb járandóságok: -
jogviszony megszűnése
esetén járó pénzbeli juttatások:
-
   
neve: Szatmári Csaba
megbízatás ideje: 2017.11.14 - 2019.06.30
megbízási díja: 33 000 Ft/hó
egyéb járandóságok: -
jogviszony megszűnése
esetén járó pénzbeli juttatások:
-
   
neve: Szabó Zoltán
megbízatás ideje: 2016.06.01 - 2019.06.30
megbízási díja: 33 000 Ft/hó
egyéb járandóságok: -
jogviszony megszűnése
esetén járó pénzbeli juttatások:
-