nyirvidek@nyvkk.hu 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. +36 42 507 238
  • A Társaság működését meghatározó főbb jogszabályok:

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (Fktv.)

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (Sztv.)

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.)

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

 

Egyéb közérdekű információk

  • Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések adatai:

Szerződés típusa

(árubeszerzés/szolgáltatás/

építési beruházás)

Szerződés

tárgya

Szerződő fél neve, címe, adószáma Szerződés értéke (nettó, Ft) Szerződés időtartama
         

Megjegyzés: Az utóbbi öt évben 5 millió Ft-ot meghaladó, árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, koncesszióba adásra vonatkozó szerződést nem kötöttünk.

 

Közbeszerzések

2012. év          
           
Sorszám
Közbeszerzés tárgya
Nyertes ajánlattevő neve
Nyertes ajánlattevő címe
Ellenszolgáltatás összege
Szerződés időtartama
- Tárgyévben közbeszerzés nem volt. - - - -
           
           
2013. év          
           
Sorszám
Közbeszerzés tárgya
Nyertes ajánlattevő neve
Nyertes ajánlattevő címe
Ellenszolgáltatás összege
Szerződés időtartama
- Tárgyévben közbeszerzés nem volt. - - - -
           
           
2014. év          
           
Sorszám
Közbeszerzés tárgya
Nyertes ajánlattevő neve
Nyertes ajánlattevő címe
Ellenszolgáltatás összege
Szerződés időtartama
- Tárgyévben közbeszerzés nem volt. - - - -
           
           
2015. év          
           
Sorszám
Közbeszerzés tárgya
Nyertes ajánlattevő neve
Nyertes ajánlattevő címe
Ellenszolgáltatás összege
Szerződés időtartama
- Tárgyévben közbeszerzés nem volt. - - - -
           
           
2016. év          
           
Sorszám
Közbeszerzés tárgya
Nyertes ajánlattevő neve
Nyertes ajánlattevő címe
Ellenszolgáltatás összege
Szerződés időtartama
- Tárgyévben közbeszerzés nem volt. - - - -
           
           
2017. év          
           
Sorszám 
Közbeszerzés tárgya
Nyertes ajánlattevő neve
Nyertes ajánlattevő címe
Ellenszolgáltatás összege
Szerződés időtartama
- Tárgyévben eddig közbeszerzés nem volt. - - - -

 

 

  • 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bek. szerinti közzététel