nyirvidek@nyvkk.hu 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. +36 42 507 238

Képzések

Stressz-kezelés
  • Engedély száma: E-000795/2014/D020

Képzés ára:
kalkuláció alatt
Jelentkezés


Stressz-kezelés

Megismerik az egészség megőrzésének módszereit, a társas támogatás és pszichológiai immunrendszer működését. Jártasságot szereznek a distressz szintjeinek felismerésében; megelőzésének és kezelésének lehetőségeit megismerik. Megismerik a stresszel szembeni sérülékenység fogalmát, a coping (megküzdés) módjait. Betekintést nyernek a különböző kiégés elleni módszerekbe, és jártasságot szereznek a megelőzés szintjei esetében a szinteknek megfelelő kezelési lehetőségekben. Képessé válnak saját pszichológiai immunrendszerük feltérképezésére; az egyéni és szociális megküzdési stratégiák használatára

KIKNEK AJÁNLJUK?

A program elvégzését életkori megkötöttség nélkül, legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezőknek ajánljuk, akik elsősorban a stressz-kezelés iránt érdeklődnek, jellemzően segítő foglalkozásúak (köztük pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő munkatársak, a szociális, egészségi vállalkozási szférában dolgozók) számára.

MIT KÍNÁL A TANFOLYAM?

A résztvevők megismerik a stressz fogalmát, jelenségeit, működésbeli törvényszerűségeit, ezek mélyebb megértésével képesek lesznek saját élményük alapján azonosítani, és személyes lehetőségeiknek megfelelő stressz csökkentő viselkedési módokat megismerve alkalmazni. Szemléletmódjukban nyitottabbá, az interaktív és reflektív tanulás napi gyakorlatára motiváltakká válnak. Különböző technikákat ismernek meg, melyeket a hétköznapokban is tudnak majd alkalmazni. Személyes és interperszonális kompetenciáik bővülnek a hatékony megküzdés terén.

Képessé válnak védőfaktorok azonosítására, amelyek segítenek, hogy testi-lelki egészségüket megőrizzék. Felismerik, hogy szakmai személyiségük megismerése és fejlődése szakmai tudatosságot fokozhatja

 

Szükséges előismeretek: általános iskolai végzettség

A képzés óraszáma: 18 óra (6 óra elmélet + 12 óra gyakorlat)

Ajánló képzéseinkből
Töltőállomás-kezelő

Szakképesítés száma: 04163017

kalkuláció alatt
Megtekintés
IKER 2. Önállóan használom az informatikai eszközömet

A képzési program fő célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

kalkuláció alatt
Megtekintés
Haladó Linux tanfolyam

A résztvevők olyan alkalmazásokkal ismerkedhetnek meg, amelyekkel elvégezhető a szerverek kialakítása, és diagnosztikai vizsgálatai.

kalkuláció alatt
Megtekintés
IKER 1. Első lépések a digitális világba

A képzési program fő célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányába.

kalkuláció alatt
Megtekintés
Konfliktuskezelés és mediáció

Akik munkájuk során sértettekkel, súlyos problémákkal küzdőkkel kerülnek kapcsolatba, szükségük van konfliktuskezelési, proaktív képességeik fejlesztése, a napjainkban egyre inkább ismertté és elismertté váló alternatív konfliktuskezelési technikák (mediáció, resztoráció) megismerésére, alkalmazására.

kalkuláció alatt
Megtekintés
Csapatmunka fejlesztése

A résztvevők megismerik a csoportlélektani alapfogalmakat, a csoportok fejlődésének fázisait, a csoportfolyamatokat, a gyakran előforduló csoportjelenségeket, a csoportban kialakuló szerepeket és a csoportokon belül kialakuló rangsort, továbbá a vezető szerepét a csoport működésében. Megismeri a saját szerepét a csoportmunkában. Jártasságot szerez a csoportban kialakuló konfliktusok, problémák kezelésében

kalkuláció alatt
Megtekintés
Képzés ára:
kalkuláció alatt
Jelentkezés