nyirvidek@nyvkk.hu 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. +36 42 507 238

Képzések

A vízitorna alapjai és oktatásmódszertana

Képzés ára:
kalkuláció alatt
Jelentkezés


A vízitorna alapjai és oktatásmódszertana

A továbbképzés célja: Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek bemutatása, amelyek segítségével a résztvevő megismeri a vízitorna alapjait, és azt a vízitorna foglalkozások során hasznosítja. A vízitorna megtartásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása alapszinten. A tanfolyam végén a jelölt képes egy alapóra megtartására, ismeri az alapgyakorlatokat és a szervezetre kifejtett hatásukat, tisztában van a különböző izomcsoportok erősítésének gyakorlatanyagával, és helyesen alkalmazza a megfelelő oktatási és óravezetési módszereket. A vízitorna játékosabb gyakorlatait hasznosítja az úszásoktatás során, és a résztvevők vízbiztosabb úszni tudásához is hozzájárul az elsajátított mozgásanyaggal. Ismereteit alkalmazza az egészséges életmódra nevelés során, megismeri a vízből mentés gyakorlatát.

A program tartalmának rövid ismertetése: "A vízitorna alapjai és oktatásmódszertana" továbbképzés létjogosultságát a vízitorna, mint szabadidős sporttevékenység nagy népszerűsége és közkedveltsége igazolja. Napjainkban egyre inkább tért hódítanak azok az információs eszközök (tv, számítógép, videó stb), amelyeket leginkább ülve használunk, ezért felértékelődnek azok a sporttevékenységek, amelyek az egészség megőrzését, a fittségi szint emelését szolgálják. A vízitorna kiváló lehetőséget nyújt a különböző korú tanulók fizikai (különös tekintettel az állóképességre és az erőálló-képességre) és mozgáskoordinációs képességeinek fejlesztésére egy olyan közegben, amelynek testi-lelki hatása páratlan. A korosztályok életkori sajátosságainak megfelelően be lehet építeni szórakoztató, versenyszerű, játékos jellegű gyakorlatokat is. Az oktatás elméleti és gyakorlati képzésből áll.

Az elméleti képzés keretén belül, az anatómia, sportélettan, edzéselmélet és a vízitorna elméleti ismereteit sajátítják el. A gyakorlati képzés során a vízitorna alapgyakorlatait, azok kombinációit, az órafelépítést, a gyakorlatok vezetésének módszereit, zene alapismeretet és vízből mentést tanítunk. A továbbképzés végén egy 30 perces 10 kérdésből álló írásbeli dolgozattal adnak számot az elsajátított elméleti ismereteikről.

A vizsga második részében gyakorlatban kell igazolniuk rátermettségüket a vízitorna foglalkozások megtartására. A csoport részére meg kell tartani egy órarészt 20 percben a megjelölt eszközök segítségével. Értékeljük az órarésznek megfelelően választott gyakorlatanyagot, az alkalmazott eszközök tükrében, a vízitornában speciálisan használt gyakorlatok szaknyelvi megfelelőjét, a vízben végzett gyakorlatok helyes technikájának ismeretét, a zenére történő gyakorlatvezetés szakszerűségét, a vízitornában használt megfelelő óravezetési és oktatási módszerek alkalmazását és az oktató stílusát.

Az írásbeli- és a gyakorlati vizsga eredményeit összesítjük, és ez alapján kapja meg a jelölt a tanúsítványba kerülő minősítést. A nem megfelelt minősítés esetén nem adható ki a tanúsítvány.

 Az előírt tartalmi követelmények: A résztvevő a vízitorna óra megtartásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítsa el alap szinten. Ismerje a vízben végzett gyakorlatok általános és speciális előnyeit, a vízitorna különböző edzésformáit, órafelépítését, az oktatásmódszertan specialitásait és a vízitornában használt eszközök tulajdonságait, azok gyakorlatanyagával. A tanfolyam végén a jelölt képes legyen egy alapóra megtartására, amelyen szakszerűen tudja fejleszteni a keringési és a légzési rendszer állóképességét, az erőállóképességet és a mozgáskoordinációt, a megfelelő óravezetési és oktatási módszerek alkalmazásával. Tudja az alapvető anatómiai, élettani ismereteket, képes legyen pontosan belépni a zenébe a zenei alapismeretei alapján. Képes legyen 25 méter gyors úszás után szakszerűen vízből menteni 25 méteres távon.

Az ismeretek számonkérésének módja: Az elméleti ismeretek írásban történő számonkérése.

A kérdésekre adott válaszok alapján a maximális pontszám 70%-ának teljesítése.

 Az értékelés szempontjai: 

az írásbeli számonkérés során a következő területekre kérdezünk rá:

 • alapvető anatómiai
 • élettani ismeretek
 • a vízben végzett gyakorlatok általános és speciális előnyei
 • a vízitorna különböző edzésformái
 • az órafelépítés
 • az oktatásmódszertan specialitásai
 • a vízitornában használt eszközök tulajdonságai

Az értékelés alapját, a fentiekben felsorolt területekre adott válaszok helyessége, a megfelelő szaknyelv használata adja, és a kérdésekre adott válaszok tükrében pontozzuk a válaszokat.

A gyakorlati ismeretek: meg kell tartani egy vízitorna órarészt 20 perc időtartamban.

Az értékelés szempontja:

 • az órarésznek megfelelően választott gyakorlatanyag, az alkalmazott eszközök tükrében
 • a vízitornában speciálisan használt gyakorlatok szaknyelvi ismerete
 • a vízben végzett gyakorlatok helyes technikájának ismerete
 • a zenére történő gyakorlatvezetés szakszerűsége
 • a vízitornában használt megfelelő óravezetési és oktatási módszerek alkalmazása
 • az oktató stílus

Az írásbeli- és a gyakorlati vizsga eredményeit összesítjük, és ez alapján kapja meg a jelölt a tanúsítványba kerülő minősítést. 
Követelmény még a vízből mentés (25 méteres távon gyors úszás után szakszerű vízből mentés 25 méteres távon), amely nem jegyre, hanem „megfelelt", illetve „nem felelt meg" minősítésben részesül.

A nem megfelelt minősítés esetén nem adható ki a tanúsítvány.
 

A jelentkezés feltételei:

 • iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely;
 • szakképzettség: óvodapedagógus, tanító, bármely szakos tanár, gyógypedagógus, logopédus, 

                pszichológus, szociálpedagógus, bármely szakos szakoktató, bármely szakos 

                gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus

 • egyéb, éspedig: van, éspedig: úszni tudás

 

Javasolt munkakörök: Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, 
gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek): Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Rendszergazda, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs

Ajánló képzéseinkből
PLC programozó

A PLC egy programozható vezérlő. Egy készülék mikroprocesszorral (esetleg mikro-vezérlővel) ki és bemenetekkel, kommunikációs porttal. Elsősorban az iparban, gépek, berendezések, gyártósorok vezérlésére használják. Az oktatás a Mitsubishi FX3G szériáján történik, ami rendkívül jól működő; a Mitsubishi által folyamatosan fejlesztett licenszes szoftverrel, programozható bármilyen PLC nyelven.

kalkuláció alatt
Megtekintés
Gépi forgácsoló

A gépi forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle (tengely, tárcsa, szekrényes és egyéb) geometriai kialakítású, többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek részegységeinek forgácsoló gépeken történő elkészítése (gyártása) adott műszaki rajz, műhelyrajz alapján.

kalkuláció alatt
Megtekintés
Gázhegesztő

Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng segítségével.

kalkuláció alatt
Megtekintés
Kezdő Windows rendszerépítés és rendszerfelügyelet

A Microsoft Windows a világ legelterjedtebb operációs rendszere, amely nem csak az otthonokban, de munkahelyi hálózatok esetében is a legnépszerűbb választás. Tanfolyamunkon az alapoktól kezdve ismerkedünk meg a szerveroldali Windows telepítésével, és az alapvető adminisztrációs beállításokkal. A kurzus végére a hallgató képes lesz önállóan egy Windows-alapú kiszolgáló felállítására és karbantartására, a rendszerfelügyelet ellátására.

kalkuláció alatt
Megtekintés
Haladó Linux tanfolyam

A résztvevők olyan alkalmazásokkal ismerkedhetnek meg, amelyekkel elvégezhető a szerverek kialakítása, és diagnosztikai vizsgálatai.

kalkuláció alatt
Megtekintés
Változásmenedzsment

A résztvevők megismerik a szervezeten belüli változás alapfogalmait, a szervezetek fejlődésének fázisait. Megismerik a szervezet küldetéstudat és a jövőkép fogalmait; a változás szükségességének felismerése mellett saját szerepüket a szervezeti jövőkép kialakításában. Felismerik az elért változásokat és képessé válnak a következő változások előkészítésére, a folyamatos fejlesztésre.

kalkuláció alatt
Megtekintés
Képzés ára:
kalkuláció alatt
Jelentkezés