nyirvidek@nyvkk.hu 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. +36 42 507 238

Képzések

A vízitorna alapjai és oktatásmódszertana

Képzés ára:
kalkuláció alatt
Jelentkezés


A vízitorna alapjai és oktatásmódszertana

A továbbképzés célja: Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek bemutatása, amelyek segítségével a résztvevő megismeri a vízitorna alapjait, és azt a vízitorna foglalkozások során hasznosítja. A vízitorna megtartásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása alapszinten. A tanfolyam végén a jelölt képes egy alapóra megtartására, ismeri az alapgyakorlatokat és a szervezetre kifejtett hatásukat, tisztában van a különböző izomcsoportok erősítésének gyakorlatanyagával, és helyesen alkalmazza a megfelelő oktatási és óravezetési módszereket. A vízitorna játékosabb gyakorlatait hasznosítja az úszásoktatás során, és a résztvevők vízbiztosabb úszni tudásához is hozzájárul az elsajátított mozgásanyaggal. Ismereteit alkalmazza az egészséges életmódra nevelés során, megismeri a vízből mentés gyakorlatát.

A program tartalmának rövid ismertetése: "A vízitorna alapjai és oktatásmódszertana" továbbképzés létjogosultságát a vízitorna, mint szabadidős sporttevékenység nagy népszerűsége és közkedveltsége igazolja. Napjainkban egyre inkább tért hódítanak azok az információs eszközök (tv, számítógép, videó stb), amelyeket leginkább ülve használunk, ezért felértékelődnek azok a sporttevékenységek, amelyek az egészség megőrzését, a fittségi szint emelését szolgálják. A vízitorna kiváló lehetőséget nyújt a különböző korú tanulók fizikai (különös tekintettel az állóképességre és az erőálló-képességre) és mozgáskoordinációs képességeinek fejlesztésére egy olyan közegben, amelynek testi-lelki hatása páratlan. A korosztályok életkori sajátosságainak megfelelően be lehet építeni szórakoztató, versenyszerű, játékos jellegű gyakorlatokat is. Az oktatás elméleti és gyakorlati képzésből áll.

Az elméleti képzés keretén belül, az anatómia, sportélettan, edzéselmélet és a vízitorna elméleti ismereteit sajátítják el. A gyakorlati képzés során a vízitorna alapgyakorlatait, azok kombinációit, az órafelépítést, a gyakorlatok vezetésének módszereit, zene alapismeretet és vízből mentést tanítunk. A továbbképzés végén egy 30 perces 10 kérdésből álló írásbeli dolgozattal adnak számot az elsajátított elméleti ismereteikről.

A vizsga második részében gyakorlatban kell igazolniuk rátermettségüket a vízitorna foglalkozások megtartására. A csoport részére meg kell tartani egy órarészt 20 percben a megjelölt eszközök segítségével. Értékeljük az órarésznek megfelelően választott gyakorlatanyagot, az alkalmazott eszközök tükrében, a vízitornában speciálisan használt gyakorlatok szaknyelvi megfelelőjét, a vízben végzett gyakorlatok helyes technikájának ismeretét, a zenére történő gyakorlatvezetés szakszerűségét, a vízitornában használt megfelelő óravezetési és oktatási módszerek alkalmazását és az oktató stílusát.

Az írásbeli- és a gyakorlati vizsga eredményeit összesítjük, és ez alapján kapja meg a jelölt a tanúsítványba kerülő minősítést. A nem megfelelt minősítés esetén nem adható ki a tanúsítvány.

 Az előírt tartalmi követelmények: A résztvevő a vízitorna óra megtartásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítsa el alap szinten. Ismerje a vízben végzett gyakorlatok általános és speciális előnyeit, a vízitorna különböző edzésformáit, órafelépítését, az oktatásmódszertan specialitásait és a vízitornában használt eszközök tulajdonságait, azok gyakorlatanyagával. A tanfolyam végén a jelölt képes legyen egy alapóra megtartására, amelyen szakszerűen tudja fejleszteni a keringési és a légzési rendszer állóképességét, az erőállóképességet és a mozgáskoordinációt, a megfelelő óravezetési és oktatási módszerek alkalmazásával. Tudja az alapvető anatómiai, élettani ismereteket, képes legyen pontosan belépni a zenébe a zenei alapismeretei alapján. Képes legyen 25 méter gyors úszás után szakszerűen vízből menteni 25 méteres távon.

Az ismeretek számonkérésének módja: Az elméleti ismeretek írásban történő számonkérése.

A kérdésekre adott válaszok alapján a maximális pontszám 70%-ának teljesítése.

 Az értékelés szempontjai: 

az írásbeli számonkérés során a következő területekre kérdezünk rá:

 • alapvető anatómiai
 • élettani ismeretek
 • a vízben végzett gyakorlatok általános és speciális előnyei
 • a vízitorna különböző edzésformái
 • az órafelépítés
 • az oktatásmódszertan specialitásai
 • a vízitornában használt eszközök tulajdonságai

Az értékelés alapját, a fentiekben felsorolt területekre adott válaszok helyessége, a megfelelő szaknyelv használata adja, és a kérdésekre adott válaszok tükrében pontozzuk a válaszokat.

A gyakorlati ismeretek: meg kell tartani egy vízitorna órarészt 20 perc időtartamban.

Az értékelés szempontja:

 • az órarésznek megfelelően választott gyakorlatanyag, az alkalmazott eszközök tükrében
 • a vízitornában speciálisan használt gyakorlatok szaknyelvi ismerete
 • a vízben végzett gyakorlatok helyes technikájának ismerete
 • a zenére történő gyakorlatvezetés szakszerűsége
 • a vízitornában használt megfelelő óravezetési és oktatási módszerek alkalmazása
 • az oktató stílus

Az írásbeli- és a gyakorlati vizsga eredményeit összesítjük, és ez alapján kapja meg a jelölt a tanúsítványba kerülő minősítést. 
Követelmény még a vízből mentés (25 méteres távon gyors úszás után szakszerű vízből mentés 25 méteres távon), amely nem jegyre, hanem „megfelelt", illetve „nem felelt meg" minősítésben részesül.

A nem megfelelt minősítés esetén nem adható ki a tanúsítvány.
 

A jelentkezés feltételei:

 • iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely;
 • szakképzettség: óvodapedagógus, tanító, bármely szakos tanár, gyógypedagógus, logopédus, 

                pszichológus, szociálpedagógus, bármely szakos szakoktató, bármely szakos 

                gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus

 • egyéb, éspedig: van, éspedig: úszni tudás

 

Javasolt munkakörök: Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, 
gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek): Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Rendszergazda, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs

Ajánló képzéseinkből
Közművelődési szakember I.

A képzésben résztvevők elsajátítják a közművelődési intézmények és szervezetek szolgáltatásaihoz szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. Képessé válnak vezetési, jogi, gazdasági ismeretek alkalmazására, a kulturális menedzsment működtetésére, valamint a kulturális rendezvényszervezés gyakorlatának magas szintű alkalmazásával hatékonyak lehetnek a kulturális turizmus és fesztiválszervezés terén.

kalkuláció alatt
Megtekintés
Microsoft Office a gyakorlatban Haladó (Word)

A képzést azoknak a Word programban már némi jártasságot szerzett érdeklődőknek ajánljuk, akik szeretnék elsajátítani a program magasabb szintű szolgáltatásait is.

kalkuláció alatt
Megtekintés
Villanyszerelő

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja....

kalkuláció alatt
Megtekintés
Kommunikáció a segítő kapcsolatokban - Kommunikációs tréning

Az emberekkel való együttműködés ? különösen, ha a másik fél valamilyen problémával küzd ? megköveteli a szakembertől a helyzetnek megfelelő kommunikációs stílus megválasztását és alkalmazását. Ebben nyújt segítséget ez a tréning.

kalkuláció alatt
Megtekintés
A Raspberry PI és alkalmazási lehetőségei

A tanfolyam célja, bevezető ismereteket adni a Raspberry PI alkalmazási lehetőségeiről.

kalkuláció alatt
Megtekintés
Hegesztő

Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi villamos ív, illetve fémolvasztásos vágásra vagy egybe- olvasztásra szolgáló más hőforrások segítségével.

kalkuláció alatt
Megtekintés
Képzés ára:
kalkuláció alatt
Jelentkezés