nyirvidek@nyvkk.hu 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. +36 42 507 238

Képzések

A tudatos testhasználat alapjai

Képzés ára:
kalkuláció alatt
Jelentkezés


A tudatos testhasználat alapjai

A továbbképzés célja: Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek bemutatása, amelyek segítségével a résztvevő megismeri az Alexander-technika alapelveit és a foglalkozások során hasznosítja. A résztvevők megismerik a módszer gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit. A tanfolyam végén a jelölt képes másokban a tudatos testhasználat szemléletének kialakítására, amely által korán felismerik a gyermekek optimális fizikai fejlődését akadályozó tartáshibákat. A pedagógus képes saját testhasználatának tudatosítására, fejlesztésére, az egyoldalú szellemi, fizikai ártalmak csökkentése érdekében. Képes a tudatos kontroll alkalmazására a stresszhelyzetek kezelésében, feloldásában.
A program tartalmának rövid ismertetése: A képzés segítséget kíván nyújtani a gyermekekkel hivatásszerűen foglalkozók számára a tudatos testhasználat elsajátításához. A gyermek számára a felnőtt a minta, ezért is fontos, hogy mit lát maga előtt. A pedagógusok megtanulják felismerni a testükben keletkező kényszerizom tartásokat és elsajátítják azokat a képességeket, amelyekkel felszabadíthatják, elengedhetik azokat. A helyes légzés és technika alapelvei között fontos helyet elfoglaló „megakadályozás” segítségével képessé válnak a testi és pszichés történések magasabb szintű kontrolljára. A képzés során hangsúlyos a helyes ülés elsajátítása, illetve ennek a tudásnak az átadása. Az Alexander-technika gyakorlati alkalmazása testi és lelki összeszedettséget, tudatosságot eredményez, amelyre tanárnak és diáknak egyformán szüksége van. A részvevők elsajátítják a módszer verbális és (alapszintű) manuális eszközeit, amelyek mindennapi munkájukban hasznos segítség. Az Alexander-technika a „hogyan” művészete. Bármilyen speciális tevékenységet végzünk (pl tanítás), hogyan tehetjük még sikeresebbé. A módszer gyakorlása hozzájárul a testi és lelki egészség megőrzéséhez.

A továbbképzés aktív részvételt kíván a jelentkezőktől. A cél az aktív saját tapasztalatokon alapuló tanulás és a belsővé váló tudás. A módszer ismerete, gyakorlati alkalmazása az óvodások, kisiskolások és a serdülők körében a prevenciót szolgálja oly módon, hogy a tudatos testhasználat segítségével elkerülhetővé válik a gyermekek optimális fizikai fejlődését akadályozó tartáshibák kialakulása. Az elméleti ismeretek írásban történő számonkérése. A kérdésekre adott válaszok alapján a maximális pontszám 70%-ának teljesítése. Az értékelés szempontjai: az írásbeli számonkérés során a következő területekre kérdezünk rá: az Alexander technika, hibás érzékszervi érzékelés, a szokás hatalma, az elsődleges kontroll, az irányok, a megakadályozás, a célhódítás vs, nem csinálás, a légzés, a gyermek testtudatának felébresztése játékosan, szokásformálás. Az értékelés szempontja: a fentiekben felsorolt területekre adott válaszok helyessége, a megfelelő szaknyelv használata adja, és a kérdésekre adott válaszok tükrében pontozzuk a válaszokat. A gyakorlati ismeretek: mások testsémáinak megfigyelése, felismerése, saját testkép, az elsődleges kontroll, a testhasználat és a légzés kapcsolata, az ülés dinamikája, állás, járás. Az értékelés szempontja: -az órarésznek megfelelően választott gyakorlatanyag, az alkalmazott eszközök tükrében, - speciálisan használt gyakorlatok szaknyelvi ismerete, - a végzett gyakorlatok helyes technikájának ismerete, - a használt megfelelő oktatási módszerek alkalmazása, - az oktató stílusát. Az írásbeli- és a gyakorlati vizsga eredményeit összesítjük, és ez alapján kapja meg a jelölt a tanúsítványba kerülő minősítést. A résztvevő „Megfelelt”, illetve „nem felelt meg” minősítésben részesül. A nem megfelelt minősítés esetén nem adható ki a tanúsítvány.

Az előírt tartalmi követelmények: A képzésben résztvevők ismerik a tudatos testhasználat alapelveit, és azok gyakorlati alkalmazásainak lehetőségeit. Legyen reális testképük. Tudják felismerni a saját testükben megjelenő felesleges izomfeszültségeket és tudják kioldani azokat. Ismerik a rábízott gyermekek helytelen testsémáit, és fogják tudni őket hatékonyan támogatni azok korrekcióiban.

Az ismeretek számonkérésének módja: Az elméleti ismeretek írásban történő számonkérése. A kérdésekre adott válaszok alapján a maximális pontszám 70%-ának teljesítése. Az értékelés szempontjai: az írásbeli számonkérés során a következő területekre kérdezünk rá: az Alexander technika, hibás érzékszervi érzékelés, a szokás hatalma, az elsődleges kontroll, az irányok, a megakadályozás, a célhódítás vs, nem csinálás, a légzés, a gyermek testtudatának felébresztése játékosan, szokásformálás. Az értékelés alapját: a fentiekben felsorolt területekre adott válaszok helyessége, a megfelelő szaknyelv használata adja, és a kérdésekre adott válaszok tükrében pontozzuk a válaszokat. A gyakorlati ismeretek: Mások testsémáinak megfigyelése, felismerése, saját testkép, az elsődleges kontroll, a testhasználat és a légzés kapcsolata, az ülés dinamikája, állás, járás. Az értékelés szempontja: -az órarésznek megfelelően választott gyakorlatanyag, az alkalmazott eszközök tükrében, - speciálisan használt gyakorlatok szaknyelvi ismerete, - a végzett gyakorlatok helyes technikájának ismerete,- a használt megfelelő oktatási módszerek alkalmazása, - az oktató stílusát. Az írásbeli- és a gyakorlati vizsga eredményeit összesítjük. A résztvevő teljesítménye 69%-ig nem megfelelt minősítést kap, 70%-tól megfelelt minősítest, mely esetben kiállításra kerül a Tanúsítvány.

A jelentkezés feltételei:

-iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; óvodapedagógus, tanító, bármely szakos tanár, gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, szociálpedagógus, bármely szakos szakoktató, bármely szakos gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus,.

-megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges.

-egyéb, éspedig: nincs.

 Javasolt munkakörök: Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek): Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Rendszergazda, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

 

Ajánló képzéseinkből
Változásmenedzsment

A résztvevők megismerik a szervezeten belüli változás alapfogalmait, a szervezetek fejlődésének fázisait. Megismerik a szervezet küldetéstudat és a jövőkép fogalmait; a változás szükségességének felismerése mellett saját szerepüket a szervezeti jövőkép kialakításában. Felismerik az elért változásokat és képessé válnak a következő változások előkészítésére, a folyamatos fejlesztésre.

kalkuláció alatt
Megtekintés
Csapatmunka fejlesztése

A résztvevők megismerik a csoportlélektani alapfogalmakat, a csoportok fejlődésének fázisait, a csoportfolyamatokat, a gyakran előforduló csoportjelenségeket, a csoportban kialakuló szerepeket és a csoportokon belül kialakuló rangsort, továbbá a vezető szerepét a csoport működésében. Megismeri a saját szerepét a csoportmunkában. Jártasságot szerez a csoportban kialakuló konfliktusok, problémák kezelésében

kalkuláció alatt
Megtekintés
Demencia gondozó

Szakképesítés száma: 09214001

kalkuláció alatt
Megtekintés
Kommunikáció a segítő kapcsolatokban - Kommunikációs tréning

Az emberekkel való együttműködés ? különösen, ha a másik fél valamilyen problémával küzd ? megköveteli a szakembertől a helyzetnek megfelelő kommunikációs stílus megválasztását és alkalmazását. Ebben nyújt segítséget ez a tréning.

kalkuláció alatt
Megtekintés
Haladó Linux tanfolyam

A résztvevők olyan alkalmazásokkal ismerkedhetnek meg, amelyekkel elvégezhető a szerverek kialakítása, és diagnosztikai vizsgálatai.

kalkuláció alatt
Megtekintés
Microsoft Office a gyakorlatban Kezdő (Excel)

Ezt a szintű Excel tanfolyamot azoknak szánjuk, akik nem rendelkeznek rendszerezett ismerettel vagy még nem dolgoztak az Excel programban, de szeretnék elsajátítani a táblázatkezelés alapjait.

kalkuláció alatt
Megtekintés
Képzés ára:
kalkuláció alatt
Jelentkezés